Nizhny Novgorod
#4 Guard Russian Federation 1987 Height: 1.90
#7 Forward Russian Federation 1995 Height: 1.97
#8 Guard Israel 1988 Height: 1.92
#9 Center Belarus 1987 Height: 2.11
#10 Forward Russian Federation 1990 Height: 2.07
#11 Forward Russian Federation 1989 Height: 2.02
#13 Guard Russian Federation 1989 Height: 1.90
#20 Center Russian Federation 1995 Height: 2.10
#21 Forward United States of America 1984 Height: 1.98
#22 Guard United States of America 1985 Height: 1.86
#23 Guard Russian Federation 1987 Height: 1.90
#24 Forward Latvia 1988 Height: 1.98
#31 Forward Russian Federation 1988 Height: 2.02
#33 Forward United States of America 1990 Height: 2.08
#55 Guard Russian Federation 1988 Height: 1.92
Head coach Latvia 1967
EuroLeague 2014-15
Accumulated Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ANTONOV, SEMEN 24 23 614:35 171 29/77 33/86 14/20 25 56 81 40 12 35 15 6 74 31 128
BABURIN, EVGENY 23 0 424:35 115 14/35 25/66 12/13 9 37 46 20 27 22   3 53 15 82
DANIELS, WILL 2 1 22:04 11 4/10 0/2 3/4 3 5 8     2 1 2 1 2 8
GOLOVIN, DMITRY 16 2 111:17 7 0/3 2/4 1/4 3 5 8 15 2 5 1   13 8 15
IVLEV, VLADIMIR 17 1 98:27 21 10/20 0/2 1/4 10 7 17 4 2 5   3 27 4 -2
KHVOSTOV, DMITRY 24 12 547:54 100 16/51 17/52 17/22 5 28 33 78 3 32     70 55 92
KINSEY, TARENCE 17 16 525:58 235 60/140 20/53 55/70 18 69 87 30 27 35 3 6 47 67 233
KRIVOSHEEV, MAKSIM 19 1 96:38 32 12/23   8/14 6 9 15 1 1 8 1 5 24 12 8
KUKSIKS, RIHARDS 7 3 150:35 59 9/18 12/27 5/5 1 12 13 4 5 1 1 1 19 5 42
MEKEL, GAL 6 0 125:48 70 25/48 2/7 14/17 1 13 14 27 4 10   3 16 16 71
PARAKHOUSKI, ARTSIOM 23 22 578:47 296 117/191 0/2 62/91 47 106 153 18 16 31 44 11 44 85 421
PATSATSIA, LEVAN 11 2 126:29 12 4/15 1/14 1/3 8 17 25 4 3 1   3 15 5 4
POPOV, ILYA 2 0 23:12 6 3/6     2 6 8 1 2     1 2   11
ROCHESTIE, TAYLOR 21 17 629:31 397 82/158 53/107 74/80 10 22 32 121 13 48   6 39 106 440
SAVELYEV, IVAN 15 2 93:51 15 5/11 0/4 5/7 2 8 10 11 4 7   2 28 9  
THOMPKINS, TREY 23 18 633:46 333 95/176 34/92 41/49 35 153 188 37 19 37 10 15 70 44 362
VIKTOROV, IVAN 4 0 21:33 5 2/6   1/2   2 2 1   1     5 3  
Totals     4825:00 1885 487/988 199/518 314/405 221 590 811 412 140 286 76 67 550 467 1977
Average     201:02 78.54 49.3% 38.4% 77.5% 9.2 24.58 33.79 17.16 5.83 11.91 3.16 2.79 22.91 19.45 82.37
Average Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ANTONOV, SEMEN 24 23 25:36 7.1 37.7% 38.4% 70% 1 2.3 3.4 1.7 0.5 1.5 0.6 0.3 3.1 1.3 5.3
BABURIN, EVGENY 23 0 18:27 5 40% 37.9% 92.3% 0.4 1.6 2 0.9 1.2 1   0.1 2.3 0.7 3.6
DANIELS, WILL 2 1 11:02 5.5 40%   75% 1.5 2.5 4     1 0.5 1 0.5 1 4
GOLOVIN, DMITRY 16 2 6:57 0.4   50% 25% 0.2 0.3 0.5 0.9 0.1 0.3 0.1   0.8 0.5 0.9
IVLEV, VLADIMIR 17 1 5:47 1.2 50%   25% 0.6 0.4 1 0.2 0.1 0.3   0.2 1.6 0.2 -0.1
KHVOSTOV, DMITRY 24 12 22:49 4.2 31.4% 32.7% 77.3% 0.2 1.2 1.4 3.3 0.1 1.3     2.9 2.3 3.8
KINSEY, TARENCE 17 16 30:56 13.8 42.9% 37.7% 78.6% 1.1 4.1 5.1 1.8 1.6 2.1 0.2 0.4 2.8 3.9 13.7
KRIVOSHEEV, MAKSIM 19 1 5:05 1.7 52.2%   57.1% 0.3 0.5 0.8 0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 1.3 0.6 0.4
KUKSIKS, RIHARDS 7 3 21:30 8.4 50% 44.4% 100% 0.1 1.7 1.9 0.6 0.7 0.1 0.1 0.1 2.7 0.7 6
MEKEL, GAL 6 0 20:58 11.7 52.1% 28.6% 82.4% 0.2 2.2 2.3 4.5 0.7 1.7   0.5 2.7 2.7 11.8
PARAKHOUSKI, ARTSIOM 23 22 25:09 12.9 61.3%   68.1% 2 4.6 6.7 0.8 0.7 1.3 1.9 0.5 1.9 3.7 18.3
PATSATSIA, LEVAN 11 2 11:29 1.1 26.7% 7.1% 33.3% 0.7 1.5 2.3 0.4 0.3 0.1   0.3 1.4 0.5 0.4
POPOV, ILYA 2 0 11:36 3 50%     1 3 4 0.5 1     0.5 1   5.5
ROCHESTIE, TAYLOR 21 17 29:58 18.9 51.9% 49.5% 92.5% 0.5 1 1.5 5.8 0.6 2.3   0.3 1.9 5 21
SAVELYEV, IVAN 15 2 6:15 1 45.5%   71.4% 0.1 0.5 0.7 0.7 0.3 0.5   0.1 1.9 0.6  
THOMPKINS, TREY 23 18 27:33 14.5 54% 37% 83.7% 1.5 6.7 8.2 1.6 0.8 1.6 0.4 0.7 3 1.9 15.7
VIKTOROV, IVAN 4 0 5:23 1.3 33.3%   50%   0.5 0.5 0.3   0.3     1.3 0.8  
Average     201:02 78.54 49.3% 38.4% 77.5% 9.2 24.58 33.79 17.16 5.83 11.91 3.16 2.79 22.91 19.45 82.37
Accumulated Statistics - Top 16
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ANTONOV, SEMEN 14 13 364:27 97 20/52 17/46 6/9 13 33 46 19 7 17 8 4 43 12 61
BABURIN, EVGENY 13 0 202:24 51 8/18 10/32 5/5 3 13 16 5 11 10   1 28 7 19
GOLOVIN, DMITRY 7 0 29:29   0/1     1 1 2 4         3 2 4
IVLEV, VLADIMIR 11 1 60:41 4 2/6 0/1   4 5 9 3 1 1   1 19 2 -7
KHVOSTOV, DMITRY 14 8 324:26 50 9/26 8/27 8/8 2 17 19 46 1 14     36 28 58
KINSEY, TARENCE 9 8 274:51 120 31/77 13/29 19/26 10 34 44 17 9 16 1 5 28 28 101
KRIVOSHEEV, MAKSIM 11 0 63:37 22 8/14   6/10 4 7 11 1   5   4 15 9 9
KUKSIKS, RIHARDS 7 3 150:35 59 9/18 12/27 5/5 1 12 13 4 5 1 1 1 19 5 42
MEKEL, GAL 6 0 125:48 70 25/48 2/7 14/17 1 13 14 27 4 10   3 16 16 71
PARAKHOUSKI, ARTSIOM 13 13 341:34 192 80/124 0/2 32/50 24 59 83 14 14 20 27 4 31 51 262
PATSATSIA, LEVAN 6 0 66:48 3 1/5 0/7 1/2 2 9 11 1       1 10 2 -6
ROCHESTIE, TAYLOR 13 11 380:10 237 50/94 32/66 41/43 7 11 18 76 8 23   2 17 63 280
SAVELYEV, IVAN 7 1 58:02 11 4/6 0/3 3/4 2 4 6 6 3 3   1 13 6 9
THOMPKINS, TREY 13 12 380:17 204 55/95 23/59 25/28 13 103 116 22 8 17 3 9 39 25 234
VIKTOROV, IVAN 1 0 1:51 1     1/2   1 1             1 2
Totals     2825:00 1121 302/584 117/306 166/209 109 347 456 245 71 139 40 36 319 257 1182
Average     201:47 80.07 51.7% 38.2% 79.4% 7.78 24.78 32.57 17.5 5.07 9.92 2.85 2.57 22.78 18.35 84.42
Average Statistics - Top 16
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ANTONOV, SEMEN 14 13 26:01 6.9 38.5% 37% 66.7% 0.9 2.4 3.3 1.4 0.5 1.2 0.6 0.3 3.1 0.9 4.4
BABURIN, EVGENY 13 0 15:34 3.9 44.4% 31.3% 100% 0.2 1 1.2 0.4 0.8 0.8   0.1 2.2 0.5 1.5
GOLOVIN, DMITRY 7 0 4:12         0.1 0.1 0.3 0.6         0.4 0.3 0.6
IVLEV, VLADIMIR 11 1 5:31 0.4 33.3%     0.4 0.5 0.8 0.3 0.1 0.1   0.1 1.7 0.2 -0.6
KHVOSTOV, DMITRY 14 8 23:10 3.6 34.6% 29.6% 100% 0.1 1.2 1.4 3.3 0.1 1     2.6 2 4.1
KINSEY, TARENCE 9 8 30:32 13.3 40.3% 44.8% 73.1% 1.1 3.8 4.9 1.9 1 1.8 0.1 0.6 3.1 3.1 11.2
KRIVOSHEEV, MAKSIM 11 0 5:47 2 57.1%   60% 0.4 0.6 1 0.1   0.5   0.4 1.4 0.8 0.8
KUKSIKS, RIHARDS 7 3 21:30 8.4 50% 44.4% 100% 0.1 1.7 1.9 0.6 0.7 0.1 0.1 0.1 2.7 0.7 6
MEKEL, GAL 6 0 20:58 11.7 52.1% 28.6% 82.4% 0.2 2.2 2.3 4.5 0.7 1.7   0.5 2.7 2.7 11.8
PARAKHOUSKI, ARTSIOM 13 13 26:16 14.8 64.5%   64% 1.8 4.5 6.4 1.1 1.1 1.5 2.1 0.3 2.4 3.9 20.2
PATSATSIA, LEVAN 6 0 11:08 0.5 20%   50% 0.3 1.5 1.8 0.2       0.2 1.7 0.3 -1
ROCHESTIE, TAYLOR 13 11 29:14 18.2 53.2% 48.5% 95.3% 0.5 0.8 1.4 5.8 0.6 1.8   0.2 1.3 4.8 21.5
SAVELYEV, IVAN 7 1 8:17 1.6 66.7%   75% 0.3 0.6 0.9 0.9 0.4 0.4   0.1 1.9 0.9 1.3
THOMPKINS, TREY 13 12 29:15 15.7 57.9% 39% 89.3% 1 7.9 8.9 1.7 0.6 1.3 0.2 0.7 3 1.9 18
VIKTOROV, IVAN 1 0 1:51 1     50%   1 1             1 2
Average     201:47 80.07 51.7% 38.2% 79.4% 7.78 24.78 32.57 17.5 5.07 9.92 2.85 2.57 22.78 18.35 84.42
Accumulated Statistics - Regular Season
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ANTONOV, SEMEN 10 10 250:08 74 9/25 16/40 8/11 12 23 35 21 5 18 7 2 31 19 67
BABURIN, EVGENY 10 0 222:11 64 6/17 15/34 7/8 6 24 30 15 16 12   2 25 8 63
DANIELS, WILL 2 1 22:04 11 4/10 0/2 3/4 3 5 8     2 1 2 1 2 8
GOLOVIN, DMITRY 9 2 81:48 7 0/2 2/4 1/4 2 4 6 11 2 5 1   10 6 11
IVLEV, VLADIMIR 6 0 37:46 17 8/14 0/1 1/4 6 2 8 1 1 4   2 8 2 5
KHVOSTOV, DMITRY 10 4 223:28 50 7/25 9/25 9/14 3 11 14 32 2 18     34 27 34
KINSEY, TARENCE 8 8 251:07 115 29/63 7/24 36/44 8 35 43 13 18 19 2 1 19 39 132
KRIVOSHEEV, MAKSIM 8 1 33:01 10 4/9   2/4 2 2 4   1 3 1 1 9 3 -1
PARAKHOUSKI, ARTSIOM 10 9 237:13 104 37/67   30/41 23 47 70 4 2 11 17 7 13 34 159
PATSATSIA, LEVAN 5 2 59:41 9 3/10 1/7 0/1 6 8 14 3 3 1   2 5 3 10
POPOV, ILYA 2 0 23:12 6 3/6     2 6 8 1 2     1 2   11
ROCHESTIE, TAYLOR 8 6 249:21 160 32/64 21/41 33/37 3 11 14 45 5 25   4 22 43 160
SAVELYEV, IVAN 8 1 35:49 4 1/5 0/1 2/3   4 4 5 1 4   1 15 3 -9
THOMPKINS, TREY 10 6 253:29 129 40/81 11/33 16/21 22 50 72 15 11 20 7 6 31 19 128
VIKTOROV, IVAN 3 0 19:42 4 2/6       1 1 1   1     5 2 -2
Totals     2000:00 764 185/404 82/212 148/196 112 243 355 167 69 147 36 31 231 210 795
Average     200:00 76.4 45.8% 38.7% 75.5% 11.2 24.3 35.5 16.7 6.9 14.7 3.6 3.1 23.1 21 79.5
Average Statistics - Regular Season
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ANTONOV, SEMEN 10 10 25:00 7.4 36% 40% 72.7% 1.2 2.3 3.5 2.1 0.5 1.8 0.7 0.2 3.1 1.9 6.7
BABURIN, EVGENY 10 0 22:13 6.4 35.3% 44.1% 87.5% 0.6 2.4 3 1.5 1.6 1.2   0.2 2.5 0.8 6.3
DANIELS, WILL 2 1 11:02 5.5 40%   75% 1.5 2.5 4     1 0.5 1 0.5 1 4
GOLOVIN, DMITRY 9 2 9:05 0.8   50% 25% 0.2 0.4 0.7 1.2 0.2 0.6 0.1   1.1 0.7 1.2
IVLEV, VLADIMIR 6 0 6:17 2.8 57.1%   25% 1 0.3 1.3 0.2 0.2 0.7   0.3 1.3 0.3 0.8
KHVOSTOV, DMITRY 10 4 22:20 5 28% 36% 64.3% 0.3 1.1 1.4 3.2 0.2 1.8     3.4 2.7 3.4
KINSEY, TARENCE 8 8 31:23 14.4 46% 29.2% 81.8% 1 4.4 5.4 1.6 2.3 2.4 0.3 0.1 2.4 4.9 16.5
KRIVOSHEEV, MAKSIM 8 1 4:07 1.3 44.4%   50% 0.3 0.3 0.5   0.1 0.4 0.1 0.1 1.1 0.4 -0.1
PARAKHOUSKI, ARTSIOM 10 9 23:43 10.4 55.2%   73.2% 2.3 4.7 7 0.4 0.2 1.1 1.7 0.7 1.3 3.4 15.9
PATSATSIA, LEVAN 5 2 11:56 1.8 30% 14.3%   1.2 1.6 2.8 0.6 0.6 0.2   0.4 1 0.6 2
POPOV, ILYA 2 0 11:36 3 50%     1 3 4 0.5 1     0.5 1   5.5
ROCHESTIE, TAYLOR 8 6 31:10 20 50% 51.2% 89.2% 0.4 1.4 1.8 5.6 0.6 3.1   0.5 2.8 5.4 20
SAVELYEV, IVAN 8 1 4:28 0.5 20%   66.7%   0.5 0.5 0.6 0.1 0.5   0.1 1.9 0.4 -1.1
THOMPKINS, TREY 10 6 25:20 12.9 49.4% 33.3% 76.2% 2.2 5 7.2 1.5 1.1 2 0.7 0.6 3.1 1.9 12.8
VIKTOROV, IVAN 3 0 6:34 1.3 33.3%       0.3 0.3 0.3   0.3     1.7 0.7 -0.7
Average     200:00 76.4 45.8% 38.7% 75.5% 11.2 24.3 35.5 16.7 6.9 14.7 3.6 3.1 23.1 21 79.5
Club info

Despite losing star point guard Eric Maynor even before the Eurocup season started, Nizhny Novgorod battled hard and got some memorable wins in its great run. With Victor Rudd and Dmitry Khvostov as its go-go guys, Nizhny downed Hapoel Bank Yahav Jerusalem and Krasny Oktyabr Volgograd twice and added quality home wins against AEK Athens and Galatasaray Odeabank Istanbul to reach the Last 32 without further problems. Nizhny started the Last 32 with consecutive losses, but bounced back with back-to-back wins against Union Olimpija Ljubljana to force a do-or-die road game against mighty Maccabi FOX Tel Aviv. Nizhny conquered an 84-95 overtime win behind 22 points from Rudd to advance to the eighthfinals. A 102-76 home win in Game 1 pretty much sealed the outcome of its series against Zenit St. Petersburg. Despite an 85-94 home loss in Game 1 of its quarterfinals series against Strasbourg, Nizhny took Game 2 to double overtime, in which the French powerhouse prevailed.

Euroleague

SEASON COMPETITION RECORD FINISH
2014-15 Euroleague 8-16 Top 16
TOTAL: 8-16

Eurocup

SEASON COMPETITION RECORD FINISH
2015-16 Eurocup 10-9-1 Quarterfinal
2013-14 Eurocup 15-7 Semifinal
TOTAL: 25-16-1
History

Nizhny Novgorod returns to the Eurocup eager to keep its great run going. Last season, Nizhny defeated Maccabi FOX in Tel Aviv to advance to the eighthfinals and beat Zenit St. Petersburg before stepping down after a double-overtime instant quarterfinals classic against Strasbourg. Nizhny also reached the VTB League playoffs, where it lost to Unics Kazan. Founded in 2000 by acquiring the rights from Volzhsky Engineer-Pedagogical Institute, the club started to compete in the Russian third division. Its founder was Alexander Khairetdinov, who is arguably the most important figure in club history. He was the club's general director, head coach and team doctor. Nizhny managed to reach the second division and from 2006 to 2009 the team finished fifth, sixth and seventh, respectively, at that level. In October of 2008, significant changes took place at the club, with former Olympic gold medalist Dmitri Svatkovskiy coming aboard as its president and Euroleague winner Sergey Panov joining as general manager. In May of 2010, Nizhny won the Russian second division and a year later, the club reached the Russian Cup final for the first time. A fifth place finish in its Russian League debut paved the way for Zoran Lukic to win the Coach of the Year award in Russia. Nizhny kept growing and reached the VTB League playoffs by the 2012-13 season. Everything clicked for Nizhny in the 2013-14 season, in which the team went all the way to the VTB League finals and the Eurocup semifinals before losing to CSKA Moscow and Valencia Basket, respectively. Nizhny went all the way to the Turkish Airlines Euroleague Top 16 and defeated Unics in a do-or-die showdown to reach that round. Taylor Rochestie was the 2014-15 Alphonso Ford Trophy winner as the Euroleague’s top scorer and Trey Thompkins, Tarence Kinsey and Art Parakhouski had great seasons, too. Nizhny also reached the VTB League semifinals. And by reaching the Eurocup quarterfinals last season, Nizhny showed itself to be a rising poser in this competition.

Average Records - All seasons
Category Season Value
Index Rating 2014-15 82.38
Points 2014-15 78.54
Total Rebounds 2014-15 33.79
Assists 2014-15 17.17
Steals 2014-15 5.83
Blocks 2014-15 3.17
2-pointers made 2014-15 20.29
3-pointers made 2014-15 8.29
Free throws made 2014-15 13.08
# Player Pos. H.
4 BABURIN, EVGENY G 1.90
7 VIKTOROV, IVAN F 1.97
8 MEKEL, GAL G 1.92
9 PARAKHOUSKI, ARTSIOM C 2.11
10 IVLEV, VLADIMIR F 2.07
11 ANTONOV, SEMEN F 2.02
13 KHVOSTOV, DMITRY G 1.90
20 POPOV, ILYA C 2.10
21 KINSEY, TARENCE F 1.98
22 ROCHESTIE, TAYLOR G 1.86
23 SAVELYEV, IVAN G 1.90
24 KUKSIKS, RIHARDS F 1.98
31 KRIVOSHEEV, MAKSIM F 2.02
33 THOMPKINS, TREY F 2.08
55 GOLOVIN, DMITRY G 1.92
President:
Dmitri Svatkovskiy
Club Address:
Karla Marksa 21, 603090 Nizhny Novgorod, Russia
Arena:
CEC NAGORNY
Gagarin Av. 29, 603950 Nizhny Novgorod