U18 AEK ATHENS
Greece 1987 Height: 2.02
Greece 1988 Height: 1.95
Greece 1987 Height: 2.02
England 1987 Height: 2.00
Greece 1987 Height: 2.00
Greece 1987 Height: 1.92
Greece 1988 Height: 1.82
Latvia 1987 Height: 2.15
Greece 1987 Height: 1.84
Greece 1987 Height: 1.92
Greece 1988 Height: 1.83
Head coach Greece 1753
IJT 2004-05
Accumulated Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASOULAS, IOANNIS 3 3 89:45 41 7/17 5/10 12/17 1 12 13 8 10 8     9 10 45
BOUROUSAS, PETROS 3 0 35:45 9 2/4 1/2 2/2   7 7 1 2 2 3   1 3 19
DESPOTOU, NIKOLAOS 3 0 62:45 26 8/14 1/6 7/7 2 5 7 4 4 12   1 6 7 18
GIOTIS, NIKOLAOS 3 3 77:15 32 6/10 5/13 5/9 2 1 3 5 7 1   1 5 8 32
KAKAVAS, PANTELEIMON 3 3 72:00 18 6/16 1/1 3/7 1 5 6 5 11 12   1 9 8 12
KALLERGIS, GEORGIOS 3 0 22:45 6 2/5   2/4 1 1 2   2 1     2 2 4
KYPARISSOUS, LEONIDAS 2 0 13:30 6 1/5   4/4 1 3 4 2 1 1   1 3 2 6
MATOS, ANESTIS 3 3 69:15 30 10/27 1/3 7/12 9 14 23 2 2 5   1 8 13 32
MELNIKS, ALEKSANDRS 3 3 30:00 19 8/9   3/5 3 10 13     3   1 5 6 26
MICHALOPOULOS, KONSTANTINOS 3 0 59:15 12 6/16   0/1 5 6 11   6 9 3 1 10 2 3
SAKELLARAKIS, MARIOS 3 0 37:15 2 1/6     1 1 2 2 2 6   1 4   -8
ZERVAS, APOSTOLOS 3 0 30:30 9 3/7   3/4 2 4 6 4 2 6   1 7 5 7
Totals     600:00 210 60/136 14/35 48/72 29 75 104 33 70 71 6 9 69 66 219
Average     200:00 70 44.1% 40% 66.7% 9.66 25 34.66 11 23.33 23.66 2 3 23 22 73
Average Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASOULAS, IOANNIS 3 3 29:55 13.7 41.2% 50% 70.6% 0.3 4 4.3 2.7 3.3 2.7     3 3.3 15
BOUROUSAS, PETROS 3 0 11:55 3 50% 50% 100%   2.3 2.3 0.3 0.7 0.7 1   0.3 1 6.3
DESPOTOU, NIKOLAOS 3 0 20:55 8.7 57.1% 16.7% 100% 0.7 1.7 2.3 1.3 1.3 4   0.3 2 2.3 6
GIOTIS, NIKOLAOS 3 3 25:45 10.7 60% 38.5% 55.6% 0.7 0.3 1 1.7 2.3 0.3   0.3 1.7 2.7 10.7
KAKAVAS, PANTELEIMON 3 3 24:00 6 37.5% 100% 42.9% 0.3 1.7 2 1.7 3.7 4   0.3 3 2.7 4
KALLERGIS, GEORGIOS 3 0 7:35 2 40%   50% 0.3 0.3 0.7   0.7 0.3     0.7 0.7 1.3
KYPARISSOUS, LEONIDAS 2 0 6:45 3 20%   100% 0.5 1.5 2 1 0.5 0.5   0.5 1.5 1 3
MATOS, ANESTIS 3 3 23:05 10 37% 33.3% 58.3% 3 4.7 7.7 0.7 0.7 1.7   0.3 2.7 4.3 10.7
MELNIKS, ALEKSANDRS 3 3 10:00 6.3 88.9%   60% 1 3.3 4.3     1   0.3 1.7 2 8.7
MICHALOPOULOS, KONSTANTINOS 3 0 19:45 4 37.5%     1.7 2 3.7   2 3 1 0.3 3.3 0.7 1
SAKELLARAKIS, MARIOS 3 0 12:25 0.7 16.7%     0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 2   0.3 1.3   -2.7
ZERVAS, APOSTOLOS 3 0 10:10 3 42.9%   75% 0.7 1.3 2 1.3 0.7 2   0.3 2.3 1.7 2.3
Average     200:00 70 44.1% 40% 66.7% 9.66 25 34.66 11 23.33 23.66 2 3 23 22 73
Accumulated Statistics - Tournament
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASOULAS, IOANNIS 3 3 89:45 41 7/17 5/10 12/17 1 12 13 8 10 8     9 10 45
BOUROUSAS, PETROS 3 0 35:45 9 2/4 1/2 2/2   7 7 1 2 2 3   1 3 19
DESPOTOU, NIKOLAOS 3 0 62:45 26 8/14 1/6 7/7 2 5 7 4 4 12   1 6 7 18
GIOTIS, NIKOLAOS 3 3 77:15 32 6/10 5/13 5/9 2 1 3 5 7 1   1 5 8 32
KAKAVAS, PANTELEIMON 3 3 72:00 18 6/16 1/1 3/7 1 5 6 5 11 12   1 9 8 12
KALLERGIS, GEORGIOS 3 0 22:45 6 2/5   2/4 1 1 2   2 1     2 2 4
KYPARISSOUS, LEONIDAS 2 0 13:30 6 1/5   4/4 1 3 4 2 1 1   1 3 2 6
MATOS, ANESTIS 3 3 69:15 30 10/27 1/3 7/12 9 14 23 2 2 5   1 8 13 32
MELNIKS, ALEKSANDRS 3 3 30:00 19 8/9   3/5 3 10 13     3   1 5 6 26
MICHALOPOULOS, KONSTANTINOS 3 0 59:15 12 6/16   0/1 5 6 11   6 9 3 1 10 2 3
SAKELLARAKIS, MARIOS 3 0 37:15 2 1/6     1 1 2 2 2 6   1 4   -8
ZERVAS, APOSTOLOS 3 0 30:30 9 3/7   3/4 2 4 6 4 2 6   1 7 5 7
Totals     600:00 210 60/136 14/35 48/72 29 75 104 33 70 71 6 9 69 66 219
Average     200:00 70 44.1% 40% 66.7% 9.66 25 34.66 11 23.33 23.66 2 3 23 22 73
Average Statistics - Tournament
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASOULAS, IOANNIS 3 3 29:55 13.7 41.2% 50% 70.6% 0.3 4 4.3 2.7 3.3 2.7     3 3.3 15
BOUROUSAS, PETROS 3 0 11:55 3 50% 50% 100%   2.3 2.3 0.3 0.7 0.7 1   0.3 1 6.3
DESPOTOU, NIKOLAOS 3 0 20:55 8.7 57.1% 16.7% 100% 0.7 1.7 2.3 1.3 1.3 4   0.3 2 2.3 6
GIOTIS, NIKOLAOS 3 3 25:45 10.7 60% 38.5% 55.6% 0.7 0.3 1 1.7 2.3 0.3   0.3 1.7 2.7 10.7
KAKAVAS, PANTELEIMON 3 3 24:00 6 37.5% 100% 42.9% 0.3 1.7 2 1.7 3.7 4   0.3 3 2.7 4
KALLERGIS, GEORGIOS 3 0 7:35 2 40%   50% 0.3 0.3 0.7   0.7 0.3     0.7 0.7 1.3
KYPARISSOUS, LEONIDAS 2 0 6:45 3 20%   100% 0.5 1.5 2 1 0.5 0.5   0.5 1.5 1 3
MATOS, ANESTIS 3 3 23:05 10 37% 33.3% 58.3% 3 4.7 7.7 0.7 0.7 1.7   0.3 2.7 4.3 10.7
MELNIKS, ALEKSANDRS 3 3 10:00 6.3 88.9%   60% 1 3.3 4.3     1   0.3 1.7 2 8.7
MICHALOPOULOS, KONSTANTINOS 3 0 19:45 4 37.5%     1.7 2 3.7   2 3 1 0.3 3.3 0.7 1
SAKELLARAKIS, MARIOS 3 0 12:25 0.7 16.7%     0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 2   0.3 1.3   -2.7
ZERVAS, APOSTOLOS 3 0 10:10 3 42.9%   75% 0.7 1.3 2 1.3 0.7 2   0.3 2.3 1.7 2.3
Average     200:00 70 44.1% 40% 66.7% 9.66 25 34.66 11 23.33 23.66 2 3 23 22 73
Average Records - All seasons
Category Season Value
Index Rating 2002-03 76.33
Points 2002-03 76.67
Total Rebounds 2002-03 36.67
Assists 2004-05 11.00
Steals 2004-05 23.33
Blocks 2002-03 3.00
2-pointers made 2002-03 23.67
3-pointers made 2002-03 5.00
Free throws made 2004-05 16.00