U18 OLYMPIACOS PIRAEUS
NIJT 2006-07
Accumulated Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASIOU, LAMPROS 2 0 13:30   0/3       1 1   1       3   -4
CHATZICHARALAMPOUS, ANTONIOS 3 2 56:15 17 5/17 1/5 4/6   7 7 5 1 5   3 4 4 4
KALIS, MICHAIL 2 0 13:15 1 0/2   1/2   1 1   2 1     1 1  
KALYVIS, STEFANOS 3 2 36:45   0/3 0/1   1   1 1   2     9   -13
KATSOURIS, GEORGIOS 3 3 105:15 24 7/28 0/1 10/16 7 12 19 4 7 4 3 2 10 13 26
KOROPOULIS, KONSTANTINOS 2 0 17:30 8 2/3   4/5         1 4     2 5 6
KOURIS, MICHAIL-KOSMAS 3 3 99:15 33 7/20 5/13 4/7 1 10 11 9 4 9   3 9 10 22
LEKAKIS, IOANNIS 3 0 26:00 2 1/5 0/1   2 2 4   3 3     4 2 -1
PAPADOPOULOS, SPYRIDON 3 2 78:15 16 5/16 1/2 3/4 3 3 6 1 7 6   1 9 4 5
PRATIS, ALEXANDROS 3 0 49:15 4 2/7 0/1     6 6 1 3 6   2 4   -4
SARIKOPOULOS, ZISIS 3 3 88:30 38 19/34   0/13 10 13 23 2 5 11 3 1 4 14 41
TSIKAS, SPYRIDON 2 0 16:15 2 1/2               1   1 2   -3
Totals     600:00 145 49/140 7/24 26/53 25 61 86 23 34 52 6 13 61 53 86
Average     200:00 48.33 35% 29.2% 49.1% 8.33 20.33 28.66 7.66 11.33 17.33 2 4.33 20.33 17.66 28.66
Average Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASIOU, LAMPROS 2 0 6:45           0.5 0.5   0.5       1.5   -2
CHATZICHARALAMPOUS, ANTONIOS 3 2 18:45 5.7 29.4% 20% 66.7%   2.3 2.3 1.7 0.3 1.7   1 1.3 1.3 1.3
KALIS, MICHAIL 2 0 6:37 0.5     50%   0.5 0.5   1 0.5     0.5 0.5  
KALYVIS, STEFANOS 3 2 12:15         0.3   0.3 0.3   0.7     3   -4.3
KATSOURIS, GEORGIOS 3 3 35:05 8 25%   62.5% 2.3 4 6.3 1.3 2.3 1.3 1 0.7 3.3 4.3 8.7
KOROPOULIS, KONSTANTINOS 2 0 8:45 4 66.7%   80%         0.5 2     1 2.5 3
KOURIS, MICHAIL-KOSMAS 3 3 33:05 11 35% 38.5% 57.1% 0.3 3.3 3.7 3 1.3 3   1 3 3.3 7.3
LEKAKIS, IOANNIS 3 0 8:40 0.7 20%     0.7 0.7 1.3   1 1     1.3 0.7 -0.3
PAPADOPOULOS, SPYRIDON 3 2 26:05 5.3 31.3% 50% 75% 1 1 2 0.3 2.3 2   0.3 3 1.3 1.7
PRATIS, ALEXANDROS 3 0 16:25 1.3 28.6%       2 2 0.3 1 2   0.7 1.3   -1.3
SARIKOPOULOS, ZISIS 3 3 29:30 12.7 55.9%     3.3 4.3 7.7 0.7 1.7 3.7 1 0.3 1.3 4.7 13.7
TSIKAS, SPYRIDON 2 0 8:07 1 50%               0.5   0.5 1   -1.5
Average     200:00 48.33 35% 29.2% 49.1% 8.33 20.33 28.66 7.66 11.33 17.33 2 4.33 20.33 17.66 28.66
Accumulated Statistics - Tournament
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASIOU, LAMPROS 2 0 13:30   0/3       1 1   1       3   -4
CHATZICHARALAMPOUS, ANTONIOS 3 2 56:15 17 5/17 1/5 4/6   7 7 5 1 5   3 4 4 4
KALIS, MICHAIL 2 0 13:15 1 0/2   1/2   1 1   2 1     1 1  
KALYVIS, STEFANOS 3 2 36:45   0/3 0/1   1   1 1   2     9   -13
KATSOURIS, GEORGIOS 3 3 105:15 24 7/28 0/1 10/16 7 12 19 4 7 4 3 2 10 13 26
KOROPOULIS, KONSTANTINOS 2 0 17:30 8 2/3   4/5         1 4     2 5 6
KOURIS, MICHAIL-KOSMAS 3 3 99:15 33 7/20 5/13 4/7 1 10 11 9 4 9   3 9 10 22
LEKAKIS, IOANNIS 3 0 26:00 2 1/5 0/1   2 2 4   3 3     4 2 -1
PAPADOPOULOS, SPYRIDON 3 2 78:15 16 5/16 1/2 3/4 3 3 6 1 7 6   1 9 4 5
PRATIS, ALEXANDROS 3 0 49:15 4 2/7 0/1     6 6 1 3 6   2 4   -4
SARIKOPOULOS, ZISIS 3 3 88:30 38 19/34   0/13 10 13 23 2 5 11 3 1 4 14 41
TSIKAS, SPYRIDON 2 0 16:15 2 1/2               1   1 2   -3
Totals     600:00 145 49/140 7/24 26/53 25 61 86 23 34 52 6 13 61 53 86
Average     200:00 48.33 35% 29.2% 49.1% 8.33 20.33 28.66 7.66 11.33 17.33 2 4.33 20.33 17.66 28.66
Average Statistics - Tournament
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
ATHANASIOU, LAMPROS 2 0 6:45           0.5 0.5   0.5       1.5   -2
CHATZICHARALAMPOUS, ANTONIOS 3 2 18:45 5.7 29.4% 20% 66.7%   2.3 2.3 1.7 0.3 1.7   1 1.3 1.3 1.3
KALIS, MICHAIL 2 0 6:37 0.5     50%   0.5 0.5   1 0.5     0.5 0.5  
KALYVIS, STEFANOS 3 2 12:15         0.3   0.3 0.3   0.7     3   -4.3
KATSOURIS, GEORGIOS 3 3 35:05 8 25%   62.5% 2.3 4 6.3 1.3 2.3 1.3 1 0.7 3.3 4.3 8.7
KOROPOULIS, KONSTANTINOS 2 0 8:45 4 66.7%   80%         0.5 2     1 2.5 3
KOURIS, MICHAIL-KOSMAS 3 3 33:05 11 35% 38.5% 57.1% 0.3 3.3 3.7 3 1.3 3   1 3 3.3 7.3
LEKAKIS, IOANNIS 3 0 8:40 0.7 20%     0.7 0.7 1.3   1 1     1.3 0.7 -0.3
PAPADOPOULOS, SPYRIDON 3 2 26:05 5.3 31.3% 50% 75% 1 1 2 0.3 2.3 2   0.3 3 1.3 1.7
PRATIS, ALEXANDROS 3 0 16:25 1.3 28.6%       2 2 0.3 1 2   0.7 1.3   -1.3
SARIKOPOULOS, ZISIS 3 3 29:30 12.7 55.9%     3.3 4.3 7.7 0.7 1.7 3.7 1 0.3 1.3 4.7 13.7
TSIKAS, SPYRIDON 2 0 8:07 1 50%               0.5   0.5 1   -1.5
Average     200:00 48.33 35% 29.2% 49.1% 8.33 20.33 28.66 7.66 11.33 17.33 2 4.33 20.33 17.66 28.66
Average Records - All seasons
Category Season Value
Index Rating 2019-20 96.75
Points 2019-20 87.25
Total Rebounds 2019-20 41.75
Assists 2019-20 17.75
Steals 2019-20 11.75
Blocks 2019-20 4.50
2-pointers made 2019-20 26.50
3-pointers made 2019-20 10.50
Free throws made 2019-20 16.25