Statistics

Back to teams list
TeamAssistsDateSeasonPhasevs
1Zagreb2220-01-042003-04RSDemon Astronauts
2Zagreb1626-11-032003-04RSBreil Milano
3Zagreb1509-12-032003-04RSOpel Skyliners
4Zagreb1416-12-032003-04RSLukoil Academic
5Zagreb1213-01-042003-04RSBreil Milano
6Zagreb1118-11-032003-04RSReal Madrid
7Zagreb1002-12-032003-04RSDemon Astronauts
8Zagreb906-01-042003-04RSReal Madrid
9Zagreb727-01-042003-04RSOpel Skyliners
10Zagreb411-11-032003-04RSLukoil Academic