IJT DNIPRO
#9 Guard Ukraine 1994 Height: 1.96
#11 Forward Ukraine 1994 Height: 2.00
#12 Center Ukraine 1994 Height: 2.11
#14 Guard Ukraine 1994 Height: 1.92
#24 Guard Ukraine 1995 Height: 1.90
#25 Guard Ukraine 1995 Height: 1.90
#34 Forward Ukraine 1994 Height: 1.98
#41 Guard Ukraine 1995 Height: 1.87
#42 Guard Ukraine 1994 Height: 1.85
#43 Center Ukraine 1994 Height: 2.09
2011-12 NIJT
Accumulated Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
CHYVCHY, DMYTRO 4 1 35:23 3 1/2 0/1 1/2 1 5 6 2 1 4 1   3 2 5
KORENIUK, VLADYSLAV 4 0 62:15 10 2/8   6/10 3 16 19 1 3 4   1 6 11 23
KRAMAR, YURII 3 0 53:56 11 2/5 2/5 1/4 3 4 7   1 4     4 3 5
MASAL'S'KYY, STANISLAV 4 4 129:10 12 3/12 1/6 3/4 2 18 20 9 2 11     18 10 9
MYRONENKO, ANDRII 4 4 148:10 26 11/33 1/7 1/3 11 17 28 2 3 8 1 1 4 4 21
PASKALOV, DENYS 2 0 12:28 6 1/1 1/2 1/1   1 1           1   5
RUDIEV, IVAN 4 1 72:44 17 3/11 2/8 5/10   5 5   3 18     6 8 -10
SHEVCHENKO, VOLODYMYR 2 2 70:01 18 6/10 2/7   2 2 4 1   1         13
SMYRNOV, VLADYSLAV 4 4 143:32 75 20/41 9/17 8/12 4 15 19 4 3 15   1 10 13 55
ZAGREBA, SERGIY 4 4 112:21 38 19/28   0/2 6 28 34 2 3 14 4 1 14 3 44
Totals     840:00 216 68/151 18/53 26/48 34 114 148 21 19 83 6 4 66 54 171
Average     210:00 54 45% 34% 54.2% 8.5 28.5 37 5.25 4.75 20.75 1.5 1 16.5 13.5 42.75
Average Statistics - All phases
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
CHYVCHY, DMYTRO 4 1 8:50 0.8 50%   50% 0.3 1.3 1.5 0.5 0.3 1 0.3   0.8 0.5 1.3
KORENIUK, VLADYSLAV 4 0 15:33 2.5 25%   60% 0.8 4 4.8 0.3 0.8 1   0.3 1.5 2.8 5.8
KRAMAR, YURII 3 0 17:58 3.7 40% 40% 25% 1 1.3 2.3   0.3 1.3     1.3 1 1.7
MASAL'S'KYY, STANISLAV 4 4 32:17 3 25% 16.7% 75% 0.5 4.5 5 2.3 0.5 2.8     4.5 2.5 2.3
MYRONENKO, ANDRII 4 4 37:02 6.5 33.3% 14.3% 33.3% 2.8 4.3 7 0.5 0.8 2 0.3 0.3 1 1 5.3
PASKALOV, DENYS 2 0 6:14 3 100% 50% 100%   0.5 0.5           0.5   2.5
RUDIEV, IVAN 4 1 18:11 4.3 27.3% 25% 50%   1.3 1.3   0.8 4.5     1.5 2 -2.5
SHEVCHENKO, VOLODYMYR 2 2 35:00 9 60% 28.6%   1 1 2 0.5   0.5         6.5
SMYRNOV, VLADYSLAV 4 4 35:53 18.8 48.8% 52.9% 66.7% 1 3.8 4.8 1 0.8 3.8   0.3 2.5 3.3 13.8
ZAGREBA, SERGIY 4 4 28:05 9.5 67.9%     1.5 7 8.5 0.5 0.8 3.5 1 0.3 3.5 0.8 11
Average     210:00 54 45% 34% 54.2% 8.5 28.5 37 5.25 4.75 20.75 1.5 1 16.5 13.5 42.75
Accumulated Statistics - U18 Rome
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
CHYVCHY, DMYTRO 4 1 35:23 3 1/2 0/1 1/2 1 5 6 2 1 4 1   3 2 5
KORENIUK, VLADYSLAV 4 0 62:15 10 2/8   6/10 3 16 19 1 3 4   1 6 11 23
KRAMAR, YURII 3 0 53:56 11 2/5 2/5 1/4 3 4 7   1 4     4 3 5
MASAL'S'KYY, STANISLAV 4 4 129:10 12 3/12 1/6 3/4 2 18 20 9 2 11     18 10 9
MYRONENKO, ANDRII 4 4 148:10 26 11/33 1/7 1/3 11 17 28 2 3 8 1 1 4 4 21
PASKALOV, DENYS 2 0 12:28 6 1/1 1/2 1/1   1 1           1   5
RUDIEV, IVAN 4 1 72:44 17 3/11 2/8 5/10   5 5   3 18     6 8 -10
SHEVCHENKO, VOLODYMYR 2 2 70:01 18 6/10 2/7   2 2 4 1   1         13
SMYRNOV, VLADYSLAV 4 4 143:32 75 20/41 9/17 8/12 4 15 19 4 3 15   1 10 13 55
ZAGREBA, SERGIY 4 4 112:21 38 19/28   0/2 6 28 34 2 3 14 4 1 14 3 44
Totals     840:00 216 68/151 18/53 26/48 34 114 148 21 19 83 6 4 66 54 171
Average     210:00 54 45% 34% 54.2% 8.5 28.5 37 5.25 4.75 20.75 1.5 1 16.5 13.5 42.75
Average Statistics - U18 Rome
  Rebounds Blocks Fouls
Player G GS Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
CHYVCHY, DMYTRO 4 1 8:50 0.8 50%   50% 0.3 1.3 1.5 0.5 0.3 1 0.3   0.8 0.5 1.3
KORENIUK, VLADYSLAV 4 0 15:33 2.5 25%   60% 0.8 4 4.8 0.3 0.8 1   0.3 1.5 2.8 5.8
KRAMAR, YURII 3 0 17:58 3.7 40% 40% 25% 1 1.3 2.3   0.3 1.3     1.3 1 1.7
MASAL'S'KYY, STANISLAV 4 4 32:17 3 25% 16.7% 75% 0.5 4.5 5 2.3 0.5 2.8     4.5 2.5 2.3
MYRONENKO, ANDRII 4 4 37:02 6.5 33.3% 14.3% 33.3% 2.8 4.3 7 0.5 0.8 2 0.3 0.3 1 1 5.3
PASKALOV, DENYS 2 0 6:14 3 100% 50% 100%   0.5 0.5           0.5   2.5
RUDIEV, IVAN 4 1 18:11 4.3 27.3% 25% 50%   1.3 1.3   0.8 4.5     1.5 2 -2.5
SHEVCHENKO, VOLODYMYR 2 2 35:00 9 60% 28.6%   1 1 2 0.5   0.5         6.5
SMYRNOV, VLADYSLAV 4 4 35:53 18.8 48.8% 52.9% 66.7% 1 3.8 4.8 1 0.8 3.8   0.3 2.5 3.3 13.8
ZAGREBA, SERGIY 4 4 28:05 9.5 67.9%     1.5 7 8.5 0.5 0.8 3.5 1 0.3 3.5 0.8 11
Average     210:00 54 45% 34% 54.2% 8.5 28.5 37 5.25 4.75 20.75 1.5 1 16.5 13.5 42.75
Average Records - All seasons
Category Season Value
Index Rating 2011-12 42.75
Points 2011-12 54.00
Total Rebounds 2011-12 37.00
Assists 2011-12 5.25
Steals 2011-12 4.75
Blocks 2011-12 1.50
2-pointers made 2011-12 17.00
3-pointers made 2011-12 4.50
Free throws made 2011-12 6.50
# Player Pos. H.
9 CHYVCHY, DMYTRO G 1.96
11 SHEVCHENKO, VOLODYMYR F 2.00
12 ZAGREBA, SERGIY C 2.11
14 RUDIEV, IVAN G 1.92
24 MASAL'S'KYY, STANISLAV G 1.90
25 KRAMAR, YURII G 1.90
34 MYRONENKO, ANDRII F 1.98
41 PASKALOV, DENYS G 1.87
42 SMYRNOV, VLADYSLAV G 1.85
43 KORENIUK, VLADYSLAV C 2.09