Statistics

Back to teams list
PlayerTeamASDateSeasonPhasevs
1 VEDISHCHEV, M. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar827-03-212021-22QLFU18 Cedevita Olimpija Ljubljana
2 EVDOKIMOV, N. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar726-03-212021-22QLFU18 Buducnost VOLI Podgorica
2 MARKOVICH, V. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR710-02-192019-20Final U18 DBA COPENHAGEN
2 MARKOVICH, V. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR709-02-192019-20QLFU18 TORRONS VICENS L'HOSPITALET
5 MARKOVICH, V. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR608-02-192019-20QLFU18 CFBB PARIS
6 VOLKOV, D. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar528-03-212021-22Final U18 U-BT Cluj Napoca
6 SKRYNNIK, G. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR510-02-192019-20Final U18 DBA COPENHAGEN
8 EVDOKIMOV, N. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar428-03-212021-22Final U18 U-BT Cluj Napoca
8 EVDOKIMOV, N. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar427-03-212021-22QLFU18 Cedevita Olimpija Ljubljana
8 VOLKOV, D. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar426-03-212021-22QLFU18 Buducnost VOLI Podgorica