Statistics

Back to teams list
PlayerTeamFTM DateSeasonPhasevs
1 SYCHKOV, E. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR77/709-02-192019-20QLFU18 TORRONS VICENS L'HOSPITALET
2 BEDNYAKOV, G. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR66/1008-02-192019-20QLFU18 CFBB PARIS
2 VEDISHCHEV, M. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar66/828-03-212021-22Final U18 U-BT Cluj Napoca
2 MARKOVICH, V. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR66/810-02-192019-20Final U18 DBA COPENHAGEN
2 NIAGU, I. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar66/627-03-212021-22QLFU18 Mega SoccerBet Belgrade
6 SHEIANOV, D. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar55/627-03-212021-22QLFU18 Mega SoccerBet Belgrade
7 MARKOVICH, V. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR44/608-02-192019-20QLFU18 CFBB PARIS
7 NIAGU, I. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar44/527-03-212021-22QLFU18 Cedevita Olimpija Ljubljana
7 NIAGU, I. LOKU18 Lokomotiv Kuban KrasnodarU18 Lokomotiv Kuban Krasnodar44/426-03-212021-22QLFU18 Buducnost VOLI Podgorica
7 BEDNYAKOV, G. LOKU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODARU18 LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR44/409-02-192019-20QLFU18 TORRONS VICENS L'HOSPITALET